Zira Extremix

Zira Extremix

Zira Extremix

EC Fertilizer / Mikro Besin Maddeleri Karışımı

ZIRA ExtreMix sebze, meyve ve açık tarla ürünlerinde birden fazla mikro element eksikliği gözlenmesi durumunda, bitkilere yapraktan ve topraktan uygulanabilen bir üründür.

Özel üretim tekniği nedeniyle ambalaj içinde kesinlikle taşlaşma (kekleşme) yaşanmaz.

ZIRA ExtreMix, % 100 suda çözünür. Bünyesindeki mikro elementlerin tamamı absorbe edilebilir formdadır.

Tamamı Suda Çözünür

Garanti Edilen İçerik                                   % (w/w)

Bor (B)                                                       % 1

Bakır (Cu)                                                  % 0,5

Demir (Fe)                                                 % 5

Mangan (Mn)                                             % 2

Çinko (Zn)                                                         % 5

Yaprak Uygulaması: 100-150 gr / 100 lt su

Topraktan Uygulama: 250-500 gr / da