ZİRA CALCİO

ZİRA CALCİO

ZİRA Calcio (1lt)

Kalsiyum eksikliklerini giderir ve mahsulün raf ömrünü uzatır.

Guaranteed Content :% (w/w)

Calcium Oxide                        :%14

Total Nitrogen                         :%8

Nitrate Nitrogen                      :% 8