ZİRA FERROFULL

ZİRA FERROFULL

ZİRA FERROFULL (1kg)

Demir Selatı Özellikleri

ZIRA FerroFull demir noksanlıgını önlemek ve gidermek üzere çok kuvvetli asidik veya bazik özellik taşıyan topraklar için özel olarak gelistirilmis ve mikrogranül yapısı nedeniyle yüksek çözünürlük özelligi gösteren bir üründür.

İÇERİK % (w/w)

Water Soluble Iron (Fe)                      : % 6

EDTA and Iron with Chelate (Fe)       : % 4,8